Gabinet Terapii PUZZEL

Konsultacje specjalistyczne

W  Gabinecie  prowadzone  stacjonarne  i online. Na konsultację należy poświecić 60     minut.     Warto    zabrać     zgromadzoną   dokumentację   dotyczącą   zdrowia i funkcjonowania osoby, w sprawie której się mamy spotkać (np. książeczkę zdrowia dziecka, opinię z przedszkola czy notatki od nauczyciela) Pomocne będą też nagrania sytuacji problemowych. Konsultacja odbywa się podczas dwóch spotkań- na pierwsze zapraszamy samego rodzica po to, byśmy mogli swobodnie rozmawiać o tym co nas niepokoi a co cieszy. Na kolejne  zapraszamy już dziecko, byśmy mogli w oparciu o to, co już wiemy wnikliwiej dokonać obserwacji.

Terapia indywidualna

Zajęcia  w  systemie  1  na  1  dają  możliwość  w pełni spersonalizowanego podejścia i doboru metod i technik pracy, uwagi skupionej cały czas na podopiecznym, budowaniu pozytywnej relacji z terapeutą. Dodatkowo umożliwiają dynamiczną zmianę  w  planie  terapii  na rzecz aktualnie przeżywanych   trudności   czy   potrzeb.   W   ramach   terapii   indywidualnych  w Gabinecie świadczone są m.in. Terapia autyzmu, Terapia ręki, Terapia psychologiczna, Terapia pedagogiczna.

Aktualnie w Gabinecie można skorzystać z następujących terapii w formie indywidualnej:
⦁    Terapia autyzmu
⦁    Terapia pedagogiczna z usprawnianiem technik szkolnych
⦁    Terapia logopedyczna
⦁    Terapia integracji sensorycznej (SI)
⦁    Wsparcie psychospołeczne dzieci i dorosłych
⦁    Trening umiejętności społecznych (TUS) i kontroli emocji
⦁    Terapia ręki

Terapia grupowa

Zajęcia prowadzone w kameralnych grupach, skrupulatnie dobieranych pod względem potrzeb, możliwości i wieku rozwojowego członków. W Gabinecie znaleźć można zajęcia w ramach Treningu Umiejętności Społecznych, Treningu Percepcji Emocjonalnej, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne czy multisensorycznych zajęć sens/JuniORKI ogólnorozwojowych dla maluchów.

Aktualnie w Gabinecie można skorzystać z następujących terapii w formie grupowej:
⦁    Trening umiejętności społecznych (TUS)
⦁    Trening percepcji emocjonalnej
⦁    Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
⦁    Sens/JuniORKI- multisensoryczny grupowy program wczesnego wspomagania rozwoju dzieci do 3 r.ż.

Spotkania dla rodziców- MAMA MAMIE- czyli spotkajmy się przy kawie

To cykl spotkań integracyjno-motywacyjnych dla mam, organizowany cyklicznie przez Gabinet, podczas których Mamy mogą się spotkać przy filiżance aromatycznej kawy i wymienić doświadczeniami, pochwalić sukcesami, wspierać w trudach dnia codziennego, motywować wzajemnie i inspirować.

Szkolenia i warsztaty specjalistyczne

Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleń prowadzonych przez Gabinet. Na swoim koncie mamy już szkolenia specjalistyczne kadr pedagogicznych placówek oświatowych na terenie województwa świętokrzyskiego, z zakresie tematyki tj. Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Jak pisać IPET, Metody wspierające w rewalidacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Trening Umiejętności Społecznych w szkole czy Jak rozmawiać z trudnym rodzicem.  Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby. Zachęcamy do kontaktu. Prowadzimy również szkolenia dla rodziców, zarówno stacjonarnie jak i online.

Aktualnie prowadzimy szkolenia w tematach:

⦁   Jak   współpracować   z   trudnym   rodzicem   i   chronić   siebie?   Trudności  w nawiązywaniu dobrych relacji na linii nauczyciel –rodzic
⦁    Uczeń z ASD w szkole ogólnodostępnej (Ist.)
⦁    Uczeń z ASD w szkole ogólnodostępnej (IIst.)-zachowania trudne (szkolenie uzupełniające dla absolwentów szkolenia „Uczeń z ASD w szkole ogólnodostępnej (Ist.)” )
⦁    Trudne zachowania dzieci ze spektrum autyzmu
⦁    Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Czyli skuteczna komunikacja z dzieckiem
⦁    Dziecięce wybuchy złości. Jak im zapobiegać? Jak sobie z nimi radzić?
⦁    Trening Umiejętności Społecznych

Szkolenia   szyte   na  miarę  !!!   Zgłoś   nam,   jakie   potrzeby   ma   placówka    a wystosujemy odpowiednią ofertę korzystną pod względem merytorycznym, praktycznym oraz terminowym

Diagnoza

W Gabinecie można dokonać kompleksowej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.

W Gabinecie można dokonać diagnozy:
⦁    ASD- zaburzeń ze spektrum autyzmu
⦁  ADHD   i   zaburzeń   współwystępujących,   takich   jak   zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze
⦁    Diagnozę logopedyczną
⦁    Diagnozę zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej (SI)
⦁    Diagnozę psychologiczną
⦁    Diagnozę rozwoju funkcjonalnego dziecka- Profil Psychoedukacyjny PEP-R
⦁    Diagnozę nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania motoryki małej (ręka)